O družině

Zobrazeno: 2997
Docházka do ŠD :
Do ŠD mohou chodit pouze děti, které jsou do ŠD závazně přihlášeny. ŠD je obsazována dětmi v pořadí od nejmladších po nejstarší.
 
Odchod dětí ze ŠD:
1) po skončení výuky do 13:30 hod.
2) od 15:00 hod. volně až do konce provozu ŠD.
V době od 13,30 do 15,00 nelze dítě ze školní družiny vyzvednout ani nemůže odcházet samo.
Docházka a odchod ze ŠD se řídí informacemi, které jste uvedli na zápisovém lístku. Pokud si některý den přejete dítě uvolnit dříve či později, nebo dítě vyzvedne někdo jiný, než jste uvedli na zápisovém lístku, je NUTNÉ PÍSEMNĚ o tom informovat vychovatelku do úkolníčku nebo samostatným lístkem (jméno, datum a čas odchodu, způsob odchodu a Váš podpis), možno využít i e-mail ŠD (do 11,30 daného dne).
Děti odcházející samostatně nelze bez Vašeho písemného souhlasu propustit v jinou dobu, než jakou jste uvedli na zápisním lístku.
Nelze děti ze ŠD pouštět na základě telefonátu.

Poplatek za ŠD:
celodenní ŠD 150,-Kč za jeden kalendářní měsíc, detaily viz čísla účtů a platby
 
Zápis do ŠD:
V tomto školním roce budou v provozu tři oddělení. Kapacita školní družiny je 90 žáků. Pokud máte zájem o umístění Vašeho dítěte/dětí do ŠD, vyplňte prosím zápisní lístek. Prosíme, o vyplnění zápisního lístku a odevzdání nejpozději 5.9. Lístek vyplňte včetně časů odchodů dítěte ze ŠD.
Vzdělávací program v ŠD budou zajišťovat vychovatelky:
 
I. oddělení:
Ing. Blanka Hamáčková
email: hamackova@husinecrez.cz
II. oddělení:
Renata Váňová
email: vanova@husinecrez.cz
III. oddělení:
Ilona Rejmonová
email: rejmonova@husinecrez.cz
Mgr. Magdalena Zažímalová
email: zazimalova@husinecrez.cz
 
 
Kontakt ŠD: 607 079 712