Organizace školního roku v 2020/2021

Zobrazeno: 6020
Organizace školního roku 2020/2021 v Základní škole a mateřské škole Husinec - Řež vychází ze „Souboru pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2020/2021)“, vydaného MŠMT.
 
Zahájení školního roku 1.9.2020 v 8:00 hodin
 
Prázdniny ve školním roce 2020/2021:
v době prázdnin a ředitelského volna je přerušen jak provoz školy, tak i školní družiny
Podzimní prázdniny        29. – 30. 10. 2020
Vánoční prázdniny          23. 12. 2020 – 3. 1. 2021 
Pololetní prázdniny         29. 1. 2021
Jarní prázdniny                8. 3. – 14. 3. 2021
Velikonoční prázdniny     1. 4. 2021
Hlavní prázdniny             1. 1. – 31. 8. 2021
 
Třídní schůzky:
Listopad – konzultace, tripartitní schůzky
 
Konzultační odpoledne:
Listopad -  konzultace, tripartitní schůzky
Dle potřeby vyučujících a zákonných zástupců
 
Další důležité termíny:
Zápis do ZŠ 1. tříd na školní rok 2020/2021:     19. 4. - 21.4.2021
Zápis do MŠ na školní rok 2020/2021:              10. 5. 2021