Čísla účtů a platby

Zobrazeno: 3173

Účet školní jídelny: 3903620319/0800

Variabilní symbol: individuální číslo přidělené jídelnou

Do poznámky: jméno dítěte.

Platby za stravné provádějte vždy do 25. dne měsíce předcházejícího příslušnému kalendářnímu měsíci.

Stravné ZŠ:

  • žáci ve věku 6 - 10 let       - cena za oběd - 39 Kč/den - platba na měsíc 780,- Kč
  • žáci ve věku 11 a více let  - cena za oběd - 41 Kč/den - platba na měsíc 820,- Kč

Stravné MŠ:

  • děti ve věku do 6 let celodenní - 58 Kč/den (přesnídávka, oběd, svačina, nápoj - 11,30,11,6) platba na měsíc 1.160,- Kč
  •                                         půldenní - 47 Kč/den (přesnídávka, oběd, nápoj - 11,30,6)                      - platba na měsíc    940,- Kč
  •  
  • děti ve věku 7 a více let             - 67 Kč/den (přesnídávka, oběd, svačina, nápoj - 11,39,11,6)  platba na měsíc 1.340,- Kč