Čísla účtů a platby

Zobrazeno: 2702

Účet školní jídelny: 3903620319/0800

Variabilní symbol: individuální číslo přidělené jídelnou

Do poznámky: jméno dítěte.

Platby za stravné provádějte vždy do 25. dne měsíce předcházejícího příslušnému kalendářnímu měsíci.

Stravné ZŠ:

  • žáci ve věku 6 - 10 let       - cena za oběd - 29 Kč/den - platba na měsíc 580,- Kč
  • žáci ve věku 11 a více let  - cena za oběd - 32 Kč/den - platba na měsíc 640,- Kč

 Stravné MŠ:

  • děti ve věku do 6 let              - 43 Kč/den (přesnídávka, oběd, svačina - 9,25,9)    platba na měsíc 860,- Kč
  • děti ve věku nad 7 a více let - 49 Kč/den (přesnídávka, oběd, svačina - 9,25,9)     platba na měsíc 980,- Kč