Odhlašování stravy

Odhlašování stravy - stravu na následující den/dny v případě nepřítomnosti žáka v MŠ či ZŠ (nemoc, uvolnění z docházky apod.) je možné odhlásit do 14:00 hod předcházejícího dne (v den výdeje stravy již není možné oběd odhlásit) následovně :

telefonicky nebo sms na čísle školní jídelny: 607 079 714

e-mailem na adrese: jidelna@husinecrez.cz

na www.jidelna.cz, přihlašovací údaje do systému jídelna jsou novým žákům předány při nástupu do školy/školky.


V době nemoci nemá dítě na poskytování stravování nárok (zákon 561/2004). Neodhlášená strava propadá bez náhrady a navíc je nutno uhradit i režijní náklady.První den nemoci žáka/dítěte (pokud se neodhlásí) se považuje za pobyt ve škole/školce a strava může být poskytnuta do jídlonosičů v době od 11:15 do 11:30 hodin. K tomuto účelu slouží vchod do kuchyně (ne přes školu), kde je zvonek na paní kuchařky. Přesnídávku a svačinu pro dítě MŠ si rodiče v souladu s platnými hygienickými předpisy v den nepřítomnosti dítěte v MŠ vyzvednout nemohou.