Zápis z jednání šklské rady při ZŠ a MŠ Husinec - Řež

Zápis z jednání šklské rady při ZŠ a MŠ Husinec - Řež
Datum : 27.04.2018

PŘÍTOMNI: Josef Hrubý, Zuzana Sýkorová, Miluše Volková, Petr Mixa

PROGRAM:
1. Volba předsedy školské rady
2. Projednání / schválení jednacího řádu
3. Určení zástupce za školskou radu do konkurzní komise
4. Odsouhlasení způsobů komunikace školské rady
5. Objasnění personální situace
6. Různé / diskuze

Volební řád pro volby do školské rady

Volební řád pro volby do školské rady vydaný obcí Husinec dne 15.12.2012

Jednací řád školské rady

Jednací řád školské rady

Členové školské rady

Zuzana Sýkorová - předsedkyně školské rady, jmenována zřizovatelem /obcí/, kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Marcela Kadlecová - zvolena zákonnými zástupci žáků, kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , telefon 731 544 517

Mgr. Alena Kučerová  - zvolena pedagogickými pracovníky školy, kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stanovisko školské rady

Stanovisko školské rady k situaci ve škole

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (s.pdf)Stanovisko školské rady165 Kb

Co je školská rada

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), se při základních, středních a vyšších odborných školách zřizuje školská rada. Školskou radu zřizuje zřizovatel.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Kompetence školské rady dle § 168 odst. 1 školského zákona:

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.