Získali jsme grant na přírodní učebnu

Projekt „Učíme se v přírodě, příroda učí nás“ uspěl v rámci 9. výzvy Revolvingového fondu MŽP na podporu přírodních učeben a škola dostala grant na vybudování přírodní učebny.Tento projekt měl být uzavřen dne 15. 9. 2013.

Po nástupu do funkce ředitelky školy jsem zažádala o prodloužení termínu ukončení. Zahrada byla zasažena povodní, bylo potřeba provést sanaci a začít s obnovou školní zahrady. Prodloužením termínu jsme dostali šanci dokončit projekt tak, aby učebna v přírodě mohla být skutečně využívána a prostor okolo jsme mohli nadále zvelebovat i po ukončení tohoto projektu.