Výroční zpráva 2015/2016

V přílohách najdete výroční zprávu školy za školní rok 2015/2016,

přehled všech akcí školy a  informace o dalším vzdělávání zaměstnanců školy.

Výroční zpráva 2014/2015

Výroční zpráva školy za školní rok 2014/2015.