Čtenářské dílny

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byla škole poskytnuta dotace na realizaci projektu Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.

Škola vytvořila tematické plány Čtenářských dílen pro 2. - 5. ročník základní školy a z poskytnuté dotace nakoupila 228 nových knih k realizaci těchto dílen. Knihy jsme vybírali podle věku a zájmů našich žáků. Máme knihy pro začínající čtenáře, detektivky, komiksy, pohádky, bajky, báje a pověsti, sci-fi, fantasy, knihy s tématikou koní a jiných zvířat, knihy pro dívky a knihy v anglickém jazyce. Knihy jsou rozděleny do tříd a po ukončení projektu je zařadíme do naší školní knihovny.

Prvních šest Čtenářských dílen proběhlo v období říjen - prosinec 2015, zbylé dílny budou probíhat do konce školního roku. Obsahem prvních dílen bylo například zjišťování čtenářských postojů a zájmů žáků, sestavení pravidel čtenářské dílny, výběr vhodných knih, hledání hlavního hrdiny, charakteristika hlavního hrdiny, kladný a záporný hrdina, vztahy mezi postavami, co bych dělal/a na místě hlavního hrdiny, se kterou postavou z knihy bych chtěl/a kamarádit a proč.

Žáky Čtenářské dílny velmi bavily. V závěru každé dílny jsme se setkávali s jejich přáním pokračovat v četbě nebo v práci nad zadaným úkolem, vždy se na dílnu těšili. Proto jsme se rozhodli v realizaci Čtenářských dílen pokračovat v naší škole i po ukončení projektu. I nadále budeme podporovat čtenářskou gramotnost. Máme radost, že někteří žáci začali více číst, došlo u nich k zlepšení vyjadřovacích schopností, diskutují o přečtených knihách. Naučili se nad knihami více přemýšlet, hledat a vidět věci, kterých by si dříve nevšimli nebo by nad nimi nepřemýšleli.