Výzva č. 57

Na základě žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o poskytnutí dotace na realizaci projektu "Blended learning" v naší škole.

Blended learning je velice efektivní forma výuky, která v sobě pojí výhody standardní výuky s výhodami e-Learningu a dalších moderních metod využívajících ICT. Jeho hlavní předností je vysoký stupeň individualizace výuky, proto se skvěle uplatňuje právě v oblasti výuky cizích jazyků na různých úrovních. Metoda zajišťuje eliminaci vlivu některých specifických poruch učení. Žák využívá možnost vzdělávat se samostatně podle svých potřeb a možností prostřednictvím elektronického výukového programu. Zároveň se však osobně účastní výuky nebo osobní konzultace s učitelem. Učivo lze také procvičovat doma.

V rámci tohoto projektu proběhlo ve škole školení všech, kteří tuto metodu budou ve výuce používat. Školení zajistila společnost Centre for Modern Education CZ, s.r.o. Od této společnosti zakoupila škole také licence k výukovému programu pro učitele i žáky Paní učitelky rovněž absolvují individuální vzdělávání v této metodě v jazykové škole Sokrates.